Broåkern
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 3 st 3%
gray Beställning 10 st 10%
gray Ansluten 47 st 45%
Möjliga anslutningar: 104 st
Karta