Knaggnäs
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 2 st 9%
gray Ansluten 18 st 82%
Möjliga anslutningar: 22 st
Karta