Brint och Finnbodarna
Fiber till Brint & Finnbodarna

De delar av Brint och Finnbodarna som går att nå med det redan grävda nätet planerar vi att ansluta under 2019. Resterande del planeras under 2020.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 2 st 2%
gray Beställning 8 st 9%
Möjliga anslutningar: 85 st
Karta