Centrum syd
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Beställning 2 st 8%
gray Ansluten 13 st 50%
Möjliga anslutningar: 26 st
Karta