Fågelvägarna nord
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 3 st 2%
gray Beställning 6 st 4%
gray Ansluten 80 st 56%
Möjliga anslutningar: 142 st
Karta