Färnäs mitt i byn
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 5 st 11%
gray Beställning 3 st 7%
gray Ansluten 5 st 11%
Möjliga anslutningar: 45 st
Karta