Färnäs nord i byn
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 18 st 5%
gray Beställning 11 st 3%
gray Ansluten 133 st 40%
Möjliga anslutningar: 329 st
Karta