Färnäs syd i byn
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 6 st 3%
gray Beställning 16 st 8%
gray Ansluten 64 st 32%
Möjliga anslutningar: 203 st
Karta