Gesunda
Fiber till Gesunda

Då grävningen tog längre tid än beräknat på grund av att marken är stenig, så hann vi inte så långt som vi planerat under hösten. Under vintern så står grävningen still. Vi planerar att starta någon gång under maj månad och utbyggnaden kommer att pågå under hela 2019.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 23 st 6%
gray Beställning 62 st 17%
gray Ansluten 42 st 11%
Möjliga anslutningar: 370 st
Karta