Gesunda
Fiber till Gesunda

Då grävningen tog längre tid än beräknat på grund av att marken är stenig, så hann vi inte så långt som vi planerat under hösten. Under vintern så står grävningen still. Vi planerar att starta någon gång under maj månad och utbyggnaden kommer att pågå under hela 2019.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 22 st 6%
gray Beställning 50 st 14%
gray Ansluten 56 st 15%
Möjliga anslutningar: 368 st
Karta