Hemus
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 1 st 3%
gray Beställning 6 st 17%
gray Ansluten 6 st 17%
Möjliga anslutningar: 35 st
Karta