Isunda
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 1 st 2%
gray Beställning 3 st 6%
gray Ansluten 21 st 43%
Möjliga anslutningar: 49 st
Karta