Kättbo
Fiberutbyggnad i Kättbo

Del två av utbyggnaden i Kättbo planeras att byggas under sommaren 2019.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 6 st 4%
gray Beställning 18 st 13%
gray Ansluten 32 st 24%
Möjliga anslutningar: 136 st
Karta