Kättbo
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 4 st 3%
gray Beställning 7 st 5%
gray Ansluten 46 st 34%
Möjliga anslutningar: 136 st
Karta