Kättbo
Fiberutbyggnad i Kättbo

Under hösten planerar vi att slutföra etapp 1 av fiberutbyggnaden i Kättbo där större delen av Kättbo kommer att vara inkopplade före nyår..
Resterande tillhör Etapp 2 av utbyggnaden som kommer att starta till våren/sommaren 2019.
gray Intresse 8 st 6%
gray Beställning 14 st 10%
gray Ansluten 32 st 24%
Möjliga anslutningar: 136 st
Karta