Kättbo
Fiberutbyggnad i Kättbo

Anledningen till att det dröjt med besked om när vi startar i Kättbo igen är att vi ville invänta svar om samförläggning med Ellevio. De planerade att vara klara 2021 vilket vi tycker är för långt bort. Därför så planerar vi att starta etapp 2 i Kättbo under v.32-33. Det innebär att vi startar med att gräva klart stamfibern innan vi fortsätter med anslutningarna. Vår ambition ...
gray Intresse 4 st 3%
gray Beställning 19 st 14%
gray Ansluten 34 st 25%
Möjliga anslutningar: 136 st
Karta