Kättbo
Fiberutbyggnad i Kättbo

Under hösten planerar vi att slutföra etapp 1 av fiberutbyggnaden i Kättbo där större delen av Kättbo kommer att vara inkopplade före nyår..
Resterande tillhör Etapp 2 av utbyggnaden som kommer att starta till våren/sommaren 2019.
gray Intresse 9 st 7%
gray Beställning 43 st 32%
Möjliga anslutningar: 136 st
Karta