Kättbo
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
Beställning Beställning 4 st 3%
Ansluten Ansluten 51 st 44%
Möjliga anslutningar: 117 st
Karta