Kättbo
Fiberutbyggnad i Kättbo

Del två av utbyggnaden i Kättbo planeras att byggas under sommaren 2019.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 7 st 5%
gray Beställning 16 st 12%
gray Ansluten 32 st 24%
Möjliga anslutningar: 136 st
Karta