Kumbelnäs
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 7 st 5%
gray Beställning 8 st 6%
gray Ansluten 61 st 44%
Möjliga anslutningar: 139 st