Morkarlby norr
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 22 st 4%
gray Beställning 16 st 3%
gray Ansluten 311 st 58%
Möjliga anslutningar: 535 st