Nusnäsheden
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 1 st 2%
gray Beställning 6 st 12%
gray Ansluten 10 st 20%
Möjliga anslutningar: 51 st
Karta