Nusnäsheden
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 1 st 2%
gray Beställning 7 st 14%
gray Ansluten 9 st 18%
Möjliga anslutningar: 51 st
Karta