Oxberg
Fiber till Oxberg

Just nu samförlägger vi fiber i Oxberg med Vattenfall. Då vi inte i dagsläget vet exakt när samförläggningen är färdig så planerar vi att sammanfoga och gräva klart de delar som saknas under hösten 2019.
OBS! Våra planer är preliminära och kan förändras av olika omständigheter.
gray Intresse 6 st 4%
gray Beställning 17 st 10%
gray Ansluten 49 st 29%
Möjliga anslutningar: 168 st
Karta