Risa
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Beställning 1 st 2%
gray Ansluten 43 st 65%
Möjliga anslutningar: 66 st
Karta