Rödmyren Norra
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 1 st 2%
gray Beställning 2 st 3%
gray Ansluten 42 st 69%
Möjliga anslutningar: 61 st