Stenis
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 10 st 8%
gray Beställning 5 st 4%
gray Ansluten 37 st 30%
Möjliga anslutningar: 123 st
Karta