Sundet
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Beställning 4 st 33%
gray Ansluten 5 st 42%
Möjliga anslutningar: 12 st
Karta