Våmhus
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 22 st 7%
gray Beställning 18 st 6%
gray Ansluten 120 st 40%
Möjliga anslutningar: 299 st
Karta