Vinäs
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 2 st 2%
gray Beställning 10 st 8%
gray Ansluten 41 st 33%
Möjliga anslutningar: 126 st
Karta