Bergkarlås
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 4 st 3%
gray Beställning 12 st 10%
gray Ansluten 54 st 46%
Möjliga anslutningar: 118 st
Karta