Hånåkni
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 9 st 5%
gray Beställning 5 st 3%
gray Ansluten 108 st 63%
Möjliga anslutningar: 172 st