Fokusområden

Nu har fastighetsägare i Våra fokusområden möjligheten att ansluta sig till framtidens kommunikationsnät. Mora stadsnät planerar utbyggnad av stadsnätet i några områden,

Så här går det till i ett redan utvalt fokusområde:
1. Du gör en intresseanmälan genom att söka fram din adress här till högersom (inte bindande). Sedan skickar vi ut avtal och information till dig.
2. Utbyggnaden av fiber i området startar om vi får in tillräckligt många underskrivna avtal.
3. När utbyggnaden av nätet i området och förberedelserna på tomten och i villan är klara kopplar vi in switchen, blåser in fiber och ansluter stadsnätet till din fastighet.
4. Du kan sedan välja de tjänster du vill ha hos våra tjänsteleverantörer via tjänstevalsportalen direkt i din bostad.

  • 1. Anslutning
  • Vad kostar det?
#inlineditbutton