Noret majstångsbacken
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 3 st 4%
gray Beställning 5 st 6%
gray Ansluten 34 st 44%
Möjliga anslutningar: 78 st
Karta