Noret syd

Gör intresseanmälan för att bli ansluten

Nu har fastighetsägare i ditt område möjligheten att ansluta sig till framtidens kommunikationsnät. Mora stadsnät planerar utbyggnad av stadsnätet i några områden, var av ditt område är ett av dem. Om tillräckligt intresse finns kommer området vara anslutet och uppkopplat under 2016. Så här går det till i ett redan utvalt fokusområde: 1. Du skickar in avtalet som finns unde...
NamnNoret syd
Adresser179
gray Intresse 12 st 8%
gray Beställning 10 st 6%
gray Ansluten 66 st 41%
  • 1. Anslutning
  • Vad kostar det?
#inlineditbutton