Noret syd
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 6 st 4%
gray Beställning 11 st 7%
gray Ansluten 77 st 50%
Möjliga anslutningar: 155 st
Karta