Noret syd
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 6 st 4%
gray Beställning 14 st 9%
gray Ansluten 74 st 48%
Möjliga anslutningar: 155 st
Karta