Önaheden norr
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 4 st 9%
gray Beställning 2 st 4%
gray Ansluten 28 st 62%
Möjliga anslutningar: 45 st
Karta