home

Venjan

Villaområde

Gör intresseanmälan för att bli ansluten

Senast uppdaterad: 2016-05-02
Nu har fastighetsägare i ditt område möjligheten att ansluta sig till framtidens kommunikationsnät. Mora stadsnät planerar utbyggnad av stadsnätet i några områden, var av ditt område är ett av dem. Om tillräckligt intresse finns kommer området vara anslutet och uppkopplat under 2016.

Så här går det till i ett redan utvalt fokusområde:

1. Du skickar in avtalet som finns under respektive område. Har området inte kommit till avtalsfasen ännu anmäler du ditt intresse för fiber (inte bindande).
   2. Utbyggnaden av fiber i området startar om vi får in tillräckligt många underskrivna avtal.
   3. När utbyggnaden av nätet i området och förberedelserna på tomten och i villan är klara kopplar vi in switchen, blåser in fiber och ansluter stadsnätet till din fastighet.
   4. Du kan sedan välja de tjänster du vill ha hos våra tjänsteleverantörer via tjänstevalsportalen direkt i din bostad.
Adresser380
gray Intresse 14 st 4%
gray Beställning 7 st 2%
gray Ansluten 152 st 44%
#inlineditbutton