Venjan

Gör intresseanmälan för att bli ansluten

Nu har fastighetsägare i ditt område möjligheten att ansluta sig till framtidens kommunikationsnät. Mora stadsnät planerar utbyggnad av stadsnätet i några områden, var av ditt område är ett av dem. Om tillräckligt intresse finns kommer området vara anslutet och uppkopplat under 2016. Så här går det till i ett redan utvalt fokusområde: 1. Du skickar in avtalet som finns unde...
NamnVenjan
Adresser380
gray Intresse 14 st 4%
gray Beställning 7 st 2%
gray Ansluten 152 st 44%
  • 1. Anslutning
  • Vad kostar det?
#inlineditbutton