Venjan
ANSLUTNING AV DIN FASTIGHET

sign
Vi ansluter fortlöpande i detta område.
Tiden från beställning till dess att du är ansluten kan variera.
Detta beroende på årstid, eventuell ombyggnad och utbyggnad av nät samt resurser.
gray Intresse 11 st 3%
gray Beställning 7 st 2%
gray Ansluten 154 st 44%
Möjliga anslutningar: 347 st
Karta